Figuur 650 02 voor montage op de wand
Figuur 650 00 voor montage achter de wand

KHS-Venturi-stromingsdelers

Geniaal eenvoudig - eenvoudig dynamisch

Kleine stroming in de hoofdleiding – veel beweging in de ring

Met de KHS-Venturi-stromingsdeler -dynamisch- is er weer een stap verder richting stagnatievermijding gezet. Door een extra component in de venturi is de dynamische stromingsdeler in staat om al bij zeer kleine volumestromen in de verdeelleiding/stijgstrang een maximale doorstroming van de aangesloten ringleidingen te bereiken. Omdat de venturi bij kleine volumestromen nagenoeg gesloten is, wordt ca. 95 % van de volumestroom door de ring geleid. Wordt de openingsdruk van de dynamische venturi bereikt, dan wordt de volumestroom in de hoofdleiding continue verhoogd, waarbij door het venturi-effect nog steeds een deel van de volumestroom door de ring stroomt. Op deze manier levert de KHS-Venturi-stromingsdeler -dynamisch- zowel in koud- als in warm water een hoge efficiëntie op.

Door de gebruikte componenten is de montage in de installatieschacht of achter een verlaagd plafond zonder problemen mogelijk. De componenten hebben vrijwel geen onderhoud nodig.

KHS-Venturi-stomingsdelers in de productcatalogus

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.