KHS-Referenties

Bewezen succesvol

KEMPER geniet internationaal een uitstekende reputatie als expert op het gebied van drinkwaterhygiëne. Sinds het op de markt brengen van KHS in 2007 zijn talrijke projecten voor elk denkbare gebruiksaard voorzien van het KEMPER hygiënesysteem KHS:

In crèches, scholen, sporthallen, gezinswoningen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, hotels, universiteiten en vele andere soorten gebouwen zorgt KHS voor de doorstroming in de leidingsystemen en garandeert zo het doelmatige gebruik van de drinkwaterinstallatie.

Via onderstaande link downloadt u een PDF-brochure met een overzicht van KHS-Referentieprojecten.

Referentieprojecten

Slot Neutrauchburg, Isny

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.