KEMPER brons – het materiaal

KEMPER brons het ideale appendage- en installatiemateriaal – vandaag en in de toekomst

Brons is een conform DIN 50930-6/ NEN/NBN EN 1982 gestandaardiseerd appendage- en installatiemateriaal dat door zijn vele verschillende toepassingmogelijkheden bijzonder geschikt is voor de sanitaire installatietechniek, bijv. als appendagemateriaal voor afsluiters, beveiligings- en inregelafsluiters, als fittingmateriaal voor leidingsysteemcomponenten of als constructiemateriaal
in de water-, filter- en zuiveringstechnologie.

De voordelen

  • Brons is door zijn hogere kopergehalte ontzinkingsarm
  • Brons kan bij alle kwaliteiten water volgens de drinkwaterverordening onbeperkt worden gebruikt
  • Brons kan in de Europese voorschriften onbeperkt voor drinkwater worden gebruikt, (DIN 50930-6, DIN 1988, NEN/NBN EN 806, enz.)
  • Brons is bijzonder corrosiebestendig
  • Brons wordt gemaakt van gerecycled materiaal (oude appendages en componenten) zonder verlies van kwaliteit
  • Brons geeft u zekerheid! Nu en in de toekomst!

Corrosiegedrag van brons

Brons is één van de meest corrosiebestendige kopermaterialen en wordt gekenmerkt door een uitstekende weerstand tegen externe invloeden. Door de speciale geschiktheid van het materiaal zelfs onder extreme watercondities heeft brons de voorkeur voor het gebruik in de drinkwaterinstallatie. Het materiaal brons
heeft zich naast het gebruik in drinkwatertoepassingen ook bewezen in toepassingssituaties met koolzuur- en zouthoudend ondergronds water. Daarom wordt het ook veel gebruikt in de mijnbouw.

Ontzinking
Aangezien brons door zijn hoge kopergehalte alleen uit alfastructuur bestaat en slechts 5 % zink bevat, kan dit materiaal in de gebruikelijke toepassingen niet ontzinken: noch oppervlak- noch propontzinking treedt op.

Spanningscorrosie
Door de specifieke materiaalstructuur is bij brons ook het optreden van spanningscorrosie niet bekend.

Download brochure Appendagemateriaal