Figuur 138 4G
GBS-versie figuur 138 6G
Handmeetapparaat Fig. 138 00 002

CONTROL-PLUS

CONTROL-PLUS – daarmee werkt u snel en nauwkeurig

Eindelijk komt er een eind aan de vaak tijdrovende en kostbare afstelling van drinkwaterinstallaties! De oplossing: KEMPER CONTROL-PLUS.

De sensor in combinatie met het mobiele handmeetapparaat geeft u inzicht en toont duidelijk aanwezige storingsfactoren. Volumestromen kunnen eenvoudig worden afgelezen en ingesteld. Ook kunnen bedrijfsomstandigheden in het systeem worden gedocumenteerd. Dat verhoogt de
bedrijfszekerheid van bestaande en nieuwe installaties. Door het instellen van de noodzakelijke
volumestromen wordt de levering van de gewenste temperatuur bij de tappunten enorm verbeterd. Het inregelen van het circulatiesysteem d.m.v. het instellen van de volumestromen en het controleren van de temperaturen leidt tot de maximaal mogelijke energiebesparing. Door middel van de combinatie van de sensor met de Kemper MULTI-FIX-PLUS inregelafsluiters kunnen installaties snel en effectief worden ingeregeld. Met de optioneel te verkrijgen sensormeetmodule kunnen gegevens eenvoudig
op een toegankelijke plaats worden uitgelezen.

Toepassingsgebieden in nieuwbouw en bestaande gebouwen

KEMPER CONTROL-PLUS GBS-versie, Uitgangssignaal 4...20 mA

Het uitgangssignaal 4…20 mA en de geïntegreerde PT 1000 maken een eenvoudige en directe aansluiting op het gebouwbeheersysteem mogelijk. Zo kunnen met de KEMPER CONTROL-PLUS sensor volumestroom, stroomsnelheid en temperatuur worden gemeten en aan het gebouwbeheersysteem
worden doorgegeven.


CONTROL-PLUS handmeetapparaat

Voor het bepalen en instellen van de volumestromen. Voor exact registreren en documenteren van bedrijfsomstandigheden. Digitale weergave van de meetwaarden volumestroom, temperatuur en
stroomsnelheid. Dataloggerfunctie voor het opslaan van maximaal 4000 meetgegevens en
uitlezen op een pc, via een USB-poort.

CONTROL-PLUS flow- en temperatuursensor

De flowsensor met geïntegreerde vortexstromingssensor en Pt 1000 is bestemd voor de exacte bepaling van volumestromen, stroomsnelheden en temperaturen in de drinkwaterinstallatie.

De voordelen

  • exacte bepaling van volumestroom, druk en temperatuur
  • hoge meetnauwkeurigheid van de volumestroom bij geringe stroomsnelheden 0,2 - 2,5 m/s
  • met frequentie-uitgang in combinatie met het handmeetapparaat en met 4-20mA uitgang voor gebouwbeheersysteem
  • eenvoudige digitale weergave van volumestroom, druk, temperatuur en stroomsnelheid op het handmeetapparaat
  • opslaan en uitlezen van meetgegevens met sensormeetmodule
  • volumestroommeting voor leidingen met diameters DN 10 - DN 50
  • korte, robuuste sensorbehuizing van brons
  • drukregistratie tussen 0 en 1 MPa (0 tot 10 bar)

Meten/uitlezen/opslaan

De flowsensor met geïntegreerde vortexstromingssensor en Pt 1000 dient voor de exacte bepaling van volumestromen, stroomsnelheden en temperaturen in de drinkwaterinstallatie. De sensormeetmodule dient als interface tussen handmeetapparaat en CONTROL-PLUS sensoren voor het meten van temperatuur, volumestroom of systeemdruk (sensoren met 4...20 mA of 0...10 V uitgangssignaal), als deze op ontoegankelijke plaatsen zoals onder verlaagde plafonds, schachten,  aanvoerkanalen,  enz. vast zijn ingebouwd. De sensormeetmodule is in dit geval op een goed toegankelijke plaats gemonteerd, zodat probleemloos uitgelezen kan worden.

De CONTROL-PLUS druksensor figuur 138 00 006 wordt ingezet voor de exacte bepaling van de drukverhoudingen tussen 0 en 1 MPa (0 tot 10 bar) in gebouwen. Met G ¼ buitendraad kan deze op alle in de handel gebruikelijke aftappers van appendages of op het MULTI-T-STUK worden aangesloten. De CONTROL-PLUS temperatuursensor figuur 138 00 003 wordt voor de exacte meting van de watertemperatuur gebruikt, om bijv. de temperatuur bij een afnamepunt te bepalen volgens DIN1988-200. De temperatuursensor PT1000 figuur 628 0G wordt voor de exacte meting van de watertemperatuur van 0 tot 99 °C gebruikt, waarbij deze vast in de drinkwaterinstallatie wordt ingebouwd, om op een bepaalde plaats de temperatuur te registreren. De KEMPER CONTROL-PLUS flowsensor figuur 138 4G/138 6G wordt ingezet, conform zijn meetbereik, voor exacte meting van de volumestroom in de drinkwatersystemen. Signalen van 0 tot 10 V (figuur 138 4G) en signalen van 4 tot 20 mA (figuur 138 6G) kunnen gegenereerd en doorgegeven worden.