Referenties Gebouwentechniek

KEMPER referentielijst

KEMPER appendages en systemen worden gebouwentechniek toegepast waar de hoogste eisen worden gesteld aan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Zij helpen alle bij de bouw betrokken partijen te voldoen aan hun verplichtingen om de gebruikers van drinkwaterinstallaties te beschermen.

In de downloadbare brochure vindt u toepassingsvoorbeelden (gesorteerd op soort gebruik) voor de volgende KEMPER productgroepen:

KHS:

  • behoud van de drinkwaterhygiëne met het KEMPER hygiënesysteem KHS

KTS:

  • hygiënisch veilige drinkwaterverwarming, centraal of decentraal met het KEMPER ThermoSysteem KTS

Inregelafsluiters:

  • thermostatische of statische inregelafsluiters voor de tot stand komen van de  hydraulisch balans van warm tapwatercirculatiesystemen

Afsluiters/ beveiligingsappendages:

  • duurzame, technisch hoogstaande appendages voor een veilige werking van de drinkwaterinstallatie

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.