KEMPER FÜLL-MATIC – cv-vulstations

Figuur 365
Figuur 365 in doorsnede

KEMPER FÜLL-MATIC 4 cv-vulcombinatie BA beveiligt drinkwater tegen niet-drinkwater tot en met vloeistofklasse 4

De KEMPER FÜLL-MATIC 4 sluit de verwarmingsinstallatie permanent aan op de drinkwaterinstallatie. Het vullen en bijvullen wordt zo permanent gemakkelijk en veilig. De respectievelijke geïntegreerde beveiligingscartouches voorkomen, dat niet-drinkbaar water uit het verwarmingssysteem in het drinkwaterleidingnet komt. Daarmee kunnen verwarmingsinstallaties met additieven tot vloeistofklasse 4 in overeenstemming met de Europese norm NEN/NBN EN 1717 worden beveiligd. In drinkwaterverwarmingsinstallaties veroorzaakt toenemende kalkafzetting belemmering van de warmteoverdracht en ongewenste temperatuursverhogingen aan de verwarmingsoppervlakken. Hier moeten volgens VDI 2035-1 onthardingsinstallaties, afhankelijk van vermogen of overeenkomstig met de totale carbonaathardheid voor het vul- en bijvulwater worden toegepast. Is er een onthardingsinstallatie nodig, dan is dit alleen met een verwarmingsvulcombinatie BA realiseerbaar.

De voordelen

  • makkelijk vullen- en bijvullen van de verwarmingsinstallatie door permanente aansluiting
  • veilig, door standaardisering conform NEN/NBN EN 1717
  • compacte bouwvorm door integratie van afsluiter, vuilvanger, drukreduceerventiel, manometer en systeemscheider BA
  • constante bijvuldruk door geïntegreerd drukreduceerventiel
  • aansluitmogelijkheden voor alle gebruikelijke leidingsystemen
  • hoogwaardig, in beproefde kwaliteit brons, bestand tegen agressief water
  • eenvoudig onderhoud door geïntegreerde afsluiter
  • bewezen isolatietechniek afhankelijk van de eis van de EnEV, bouwmateriaalklasse B1
  • Belgaqua-certificaat en DVGW-certificaat aangevraagd

terugstroombeveiligingen in de productcatalogus

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.