KEMPER FK-4 terugstroombeveiliging-tapkraan BA

Figuur 367 01 015

voor het naleven van de eisen uit NEN/NBN EN 1717 tot vloeistofklasse 4

voor de montage in nieuwbouw en ter vervanging van ongeschikte tapkranen in bestaande gebouwen

De KEMPER FK-4 ter beveiliging van de drinkwaterinstallatie tot vloeistofklasse 4 is gemaakt van het corrosiebestendige, duurzame en beproefde materiaal brons. De vervanging van ongeschikte tapkranen is door gelijke draadafmetingen eenvoudig en snel realiseerbaar. KEMPER FK-4 is in de diameters DN 15, 20, 25 en  50 verkrijgbaar. In de maten DN 15 en DN 20 wordt de KEMPER FK-4 geleverd met niet-stijgende spindel en een gesloten, zwarte bedieningsgreep. In de maten DN 25 en DN 50 is de KEMPER FK-4 met een bruin handwiel uitgerust. Toepassingsgebieden: huishoudelijk, industrie, handel, landbouw en tuinbouw

De voordelen

  • gemaakt van betrouwbare bronskwaliteit
  • vrij van dode ruimtes
  • met afsluiter voor de beveiligingscartouche, zodoende geen wateruittreding bij drukschommelingen
  • geschikt voor snelle vervanging van niet geschikte tapkranen in bestaande gebouwen
  • met geïntegreerd filter
  • hoog doorstromingsvermogen
  • met afvalwateraansluiting in overeenstemming met de standaard specificaties
  • onderhoudsmogelijkheid met extra adapter d.m.v. KEMPER drukverschilmeter figuur 360 99 001

Achtergronden uit normen en voorschriften,
beschermingsmaatregelen

DrinkwV (Duitse Drinkwaterverordening, Uitgave 2012, geldig sinds 05.12.2012):
In § 17 "Eisen aan installaties voor de winning, zuivering of verdeling van drinkwater" staat geschreven, (6) dat watervoorzieninginstallaties, waaruit drinkwater wordt geleverd, niet mogen worden aangesloten zonder een beveiligingsvoorziening op watervoerende delen ,... die niet in de zin van § 3 artikel 1 voor menselijk gebruik
bestemd zijn.

§ 15 AVBWasserV
(Duitse Algemene Bepalingen betreffende levering van drinkwater)
(1) Installatie en verbruiksvoorzieningen moeten zo worden beheerd, dat storingen van andere klanten, storende invloeden op inrichtingen van het waterleidingbedrijf of een derde partij of negatieve beïnvloeding van de kwaliteit van het drinkwater uitgesloten zijn.

Door de consequente individuele aansluiting van de slangen door middel van de KEMPER FK-4 terugstroombeveiligingr-tapkraan BA worden het gemeentelijke waterleidingnet en alle verbruikers vakkundig beveiligd. Wetten, voorschriften, normen en richtlijnen worden nageleefd.

Download brochure FK-4

Terugstroombeveiligingen in de productcatalogus

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.