Kwaliteitsmanagement

Kwaliteit die voor tevredenheid zorgt

Gegoten KEMPER componenten worden in elke productiefase met de modernste digitale meettechniek beoordeeld, gecontroleerd en aan continue tests onderworpen. Dat maakt een leveringskwaliteit met 0 fouten mogelijk.

KEMPER gieterijproducten vervullen niet alleen de actuele richtlijnen en normen, zoals DIN, DVGW, DIN ISO 9001, maar KEMPER draagt ook in beslissende mate bij aan het tot stand komen van normen door mee te werken in normeringorganisaties en commissies. Kwaliteit wordt bij KEMPER door de medewerkers gedragen, die daarbij ondersteund worden door een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem en het daarin geïntegreerde managementsysteem voor arbeidsveiligheid en milieuzorg. Getrouw aan ons motto “Kwaliteit is bij ons de norm”.

 

De nieuwe installatie voor dichtheidscontrole

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.