Materiaal

KEMPER appendagematerialen

Basismateriaal in het gehele productiescala van Kemper zijn koper en speciale koperlegeringen. De jarenlange ervaring met dit materiaal is de basis voor de interne research naar innovatieve be- en verwerkingstechnieken en voor de ontwikkeling van speciale legeringen. De hoogwaardige eigenschappen van het materiaal koper leggen het fundament voor de duurzaamheid van KEMPER merkproducten.

Bovendien gelden er voor dit materiaal op grond van zijn goede technologische eigenschappen in de gietbaarheid en bewerkbaarheid geen grenzen. Door de hygiënische voordelen op grond van de goede bacteriedodende eigenschappen staat dit materiaal in toenemende mate in de belangstelling. Een 100% recycling wordt gegarandeerd door de absoluut effectieve inzameling van afgedankte metalen. Omdat koper - afhankelijk van het kopergehalte – corrosiebestendig is, is dit materiaal in veel toepassingen voor de lange termijn inzetbaar.

Brons

Brons

Brons legeringen

Brons legeringen

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.