Brons

KEMPER brons - Het ideale materiaal voor appendages en installaties

Brons is een volgens DIN 50930-6 / DIN EN 1982 genormeerd appendage- en installatiemateriaal, dat door zijn veelzijdige toepassingsmogelijkheden met name geschikt is voor de sanitaire installatietechniek, bijvoorbeeld voor afsluiters, veiligheidscomponenten en regelaars, als fittingmateriaal voor leidingcomponenten of als basismateriaal voor waterinstallaties, filterinstallaties en zuiveringsinstallaties.

De voordelen in één oogopslag

  • Brons is op grond van het hogere kopergehalte ontzinkingsarm
  • Brons is zonder beperkingen inzetbaar voor alle waterkwaliteiten in overeenstemming met de drinkwaterverordening
  • Brons is volgens alle normen (50930-6, DIN 1988 etc.) onbeperkt inzetbaar.
  • Brons is bijzonder corrosiebestendig
  • Brons wordt zonder kwaliteitsverlies gewonnen uit gerecycled materiaal (oude appendages en componenten) en ontziet daardoor het milieu en de natuurlijke hulpbronnen
  • Brons biedt u daardoor zekerheid! Nu en in de toekomst!
Materiaalinfo

Materiaalinfo

Vedere brons-legeringen

vedere brons legeringen

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.