Materiaalinfo

KEMPER brons – geschikt voor alle soorten drinkwater

Oude bronzen scheepsklokken, kunstige wijnvaten en andere vondsten uit de bronstijd (vanaf ca. 6000 v. Chr.) bewijzen op indrukwekkende wijze de buitengewone duurzaamheid van dit materiaal. En dat geldt des te meer wanneer de getuigenissen uit deze creatieve periode eeuwenlang in zout zeewater gelegen hebben. Het door KEMPER gegoten brons is een materiaal dat zeer nauw verwant is aan dit brons (koper en tin). Het is uitermate geschikt voor gebruik in waterleidinginstallaties, met name voor drinkwater en verwarmingssystemen.

Brons is een materiaal dat voor alle soorten drinkwater gebruikt kan worden. De afgifte van bestanddelen van de legering ligt binnen de grenzen die het Nederlandse waterleidingbesluit aangeeft.

Samenstelling en opbouw

Samenstelling en opbouw

Historische ontwikkeling

Historische ontwikkeling + normen

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.