Materiaal

KEMPER precisiebanden uit brons- en koperlegeringen

KEMPER voldoet aan uw hoge eisen aan het metaal. De modernste giettechniek en permanenente kwaliteitscontroles garanderen gelijkblijvende mechanische, fysische en chemische eigenschappen. Homogene materiaalstructuur, homogeen oppervlak en zeer geringe verontreinigingen. Precisiebanden van KEMPER zijn ook de juiste keuze bij continue mechanische belasting of sterke temperatuurfluctuaties.

De veelzijdigheid van onze bewerkings- en verdelingsmogelijkheden zullen u overtuigen. In onze eindproductie beschikken wij over alle mogelijkheden voor vertinnen, gloeien en profileren en voor speciale uitvoeringen zoals spoelen en POLYCOIL.

Brons

Brons

Speciale legeringen

Speciale legeringen

Koper

Koper

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.