CuSn6Zn6

Normaanduiding

EN: Niet genormeerd
UNS: Niet genormeerd

Chemische samenstelling

Cu: Rest
Sn: 5,0 - 7,0 %
Zn: 5,0 - 7,0 %
P: 0,01 - 0,1 %

Fysische eigenschappen1)

Soortelijk gewicht: 8,8 g/cm³
Elektrische geleidendheid: 9 m/Ω·mm² = 15 % IACS2)
Thermische geleidendheid: 75 W/m·K
Warmte-uitzettingscoëfficiënt: 18,4·10-6/K
E-module: 114 GPa3)

 

1) Richtwaarden bij kamertemperatuur
2) IACS =International Annealed Copper Standard
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Verwerkingsaanwijzingen

Lasbaarheid: goed
Soldeerbaarheid: goed
Spanningscorrosie: verwaarloosbaar

Mechanische eigenschappen

Toestand R610/H190 R760/H230
Trekvastheid RM 610-690 MPa4) ≥760 MPa
Strekgrens RP0.2 ≥ 570 MPa ≥ 690 MPa
Uitzetting A50 ≥ 12 % -
Hardheid HV 190-220 ≥230