KAD 442 (CuZn24Sn1)

Normaanduidingen

EN: niet genormeerd
UNS: C 44250

Chemische samenstelling

Cu: 73 - 76 %
Zn: Rest
Sn: 0,5 - 1,5 %

Toepassingen

Steekverbindingen

Fysische eigenschappen1)

Dichtheid: 8,6 g/cm³
Elektrische geleidbaarheid: 14,5 m/Ω·mm² = 25 % IACS
Thermische geleidbaarheid: 109 W/m·K
Warmte-uitzettingscoëfficiënt: 17,7·10-6/K
E-module: 110 GPa3)

 

1) Richtwaarden in zachte toestand, gemeten bij kamertemperatuur
2) IACS =International Annealed Copper Standard
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Verwerkingsvoorschriften

Lasbaarheid: goed
Soldeerbaarheid: goed
Spanningsscheurcorrosie: licht gevoelig

Mechanische eigenschappen

Toestand Treksterkte Rm (MPa) Strekgrens Rp0,2 (MPa) Rekbaarheid A5Q (%) Hardheid HV Buigbaarheid1)  
          90° r/t 2) 180° r/t 2)
R430 430-500 280-480 min. 20 125-165 0,0 / 0,0 0,0 / 0,3
R470 470-540 370-500 min. 15 140-180 0,0 / 0,3 0,3 / 0,6
R530 530-610 440-580 min. 8 160-200 0,0 / 0,7 0,6 / 1,0
R600 600-680 500-650 min. 5 180-220 0,2 / 1,3 0,8 / 2,3
R670 670-770 550-740 - 195-235 1,0 / 4,0 1,7 / 5,0
R730 730-810 610-780 - 200-245 2,0 / - 3,8 / -
R780 780-870 680-840 - min. 200 4,0 / - 6,0 / -

1) De r/t-waarden gelden voor een banddikte tot 0,4 mm (zonder scheurvorming).
De gegevens hebben betrekking op de walsharde toestand en op een breedte van
de buigkant van 5 mm.

2) r = binnenradius, t = banddikte

Oberstaande buiggegevens zijn voorlopig. Wijzigingen voorbehouden.

De informatie in dit gegevensblad is uitsluitend als algemene voorlichting bedoeld. Ze komt overeen met de kennis op het tijdstip van de publicatie en kan de tests door onze klanten niet vervangen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.