Normaanduiding

EN: Niet genormeerd

Chemische samenstelling

Cu: Rest
Fe: 0,05 - 0,15 %
P: 0,025 - 0,040 %

Fysische eigenschappen1)

Soortelijk gewicht: 8,9 g/cm³
Elektrische geleidendheid: 52,2 m/Ω·mm² = 90 % IACS2)
Thermische geleidendheid: 350 W/m·K
Warmte-uitzettingscoëfficiënt 17·10-6/K
E-module: 120 GPa3)

 

1) Richtwaarden bij kamertemperatuur
2) IACS =International Annealed Copper Standard
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Verwerkingsaanwijzingen

Lasbaarheid: middel
Soldeerbaarheid: middel
Spanningscorrosie: geen

Mechanische eigenschappen

Toestand R300/H80 R350/H100 R410/H120
Trekvastheid RM 300-370 MPa4) 350-420 MPa 410-480 MPa
Strekgrens RP0.2 ≤ 300 MPa ≥ 300 MPa ≥ 350 MPa
Uitzetting A50 ≥ 10 % ≥ 4 % ≥ 2 %
Hardheid HV 80-110 100-130 120-150
Toestand R440/H125
Trekvastheid RM ≥ 440 MPa
Strekgrens RP0.2 ≥ 400 MPa
Uitzetting A50 ≥ 1 %
Hardheid HV ≥125