Normaanduiding

EN: Niet genormeerd
UNS: C 19010

Chemische samenstelling

Cu: Rest
Ni: 0,8 - 1,8 %
Si: 0,15 - 0,35 %
P: 0,01 - 0,05 %

Fysische eigenschappen1)

Soortelijk gewicht: 8,9 g/cm³
Elektrische geleidendheid: 35 m/Ω·mm² = 60 % IACS2)4)
Thermische geleidendheid: 260 W/m·K
Warmte-uitzettingscoëfficiënt: 16,8·10-6/K
E-module: 127 GPa3)

 

1) Richtwaarden bij kamertemperatuur
2) IACS =International Annealed Copper Standard
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Verwerkingsaanwijzingen

Lasbaarheid: goed
Soldeerbaarheid: goed
Spanningscorrosie: geen

Mechanische eigenschappen

Toestand R360/H100 R410/H130 R460/H140
Trekvastheid RM 360-430 MPa4) 410-480 MPa 460-530 MPa
Strekgrens RP0.2 ≤ 250 MPa ≥ 360 MPa ≥ 430 MPa
Uitzetting A50 ≥ 12 % ≥ 10 % ≥ 8 %
Hardheid HV 100-130 130-150 140-160
Toestand R520/H150 R580/H175
Trekvastheid RM 520-570 MPa 580-650 MPa
Strekgrens RP0.2 ≥ 490 MPa ≥ 540 MPa
Uitzetting A50 ≥ 5 % ≥ 6 %
Hardheid HV 150-170 175-205