Normaanduiding

EN: Niet genormeerd
UNS: C 19020

Chemische samenstelling

Cu: Rest
Ni: 0,8 - 1,2 %
Sn: 0,4 - 0,7 %
P: ≤ 0,1 %

Fysische eigenschappen1)

Soortelijk gewicht: 8,9 g/cm³
Elektrische geleidendheid: 29 m/Ω·mm² = 50 % IACS2)
Thermische geleidendheid: 197 W/m·K
Warmte-uitzettingscoëfficiënt: 17·10-6/K
E-module: 130 GPa3)

 

1) Richtwaarden bij kamertemperatuur
2) IACS =International Annealed Copper Standard
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Verwerkingsaanwijzingen

Lasbaarheid: goed
Soldeerbaarheid: goed
Spanningscorrosie: geen

Mechanische eigenschappen

Toestand R400/H120 R450/H130 R490/H145
Trekvastheid RM 400-480 MPa4) 450-510 MPa 490-550 MPa
Strekgrens RP0,2 ≥ 380 MPa ≥ 430 MPa ≥ 470 MPa
Uitzetting A50 ≥ 7 % ≥ 5 % ≥ 5 %
Hardheid HV 120-150 130-155 145-170
Toestand R530/H155
Trekvastheid RM ≥ 530 MPa
Strekgrens RP0,2 ≥ 510 MPa
Uitzetting A50 ≥ 4 %
Hardheid HV ≥155