FOCUS OP DRINKWATERHYGIËNE, -BESPARING EN MILIEU

Het waarborgen van de drinkwaterhygiëne kan directe invloed op onze gezondheid hebben.  De verbetering van de drinkwaterkwaliteit in de drinkwaterinstallatie heeft voor KEMPER daarom de hoogste prioriteit. Met het hygiënesysteem KHS voorkomt KEMPER stagnatie en de daaruit voortvloeiende negatieve invloeden op de drinkwaterkwaliteit. 

Intelligente systeemcomponenten garanderen een duurzame omgang met drinkwater. 

Met KHS wordt het doelmatige gebruik van de drinkwaterinstallatie ook vanuit economisch oogpunt gewaarborgd voor de gehele levenscyclus van een gebouw. 

Meer over KHS drinkwaterhygiëne

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.