TEMPERATUURBEHOUD IN OPTIMA FORMA

Het risico op legionellabacteriën in warmtapwaterinstallaties hangt in grote mate af van de temperatuur van het warme water.  Om de groei van legionellabacteriën te voorkomen, moet aan de warmwateruitlaat van de boiler continu een temperatuur van 65 °C gewaarborgd worden.  In de complete warmtapwaterinstallatie mag de temperatuur niet lager zijn dan 60 °C. Circulatiesystemen moeten hiervoor zorgen, maar falen vaak vanwege de complexe hydraulische omstandigheden.  Wisselende bedrijfsomstandigheden zorgen steeds weer voor  riskante temperatuurdalingen in bepaalde deeltrajecten van het systeem. De thermostatische inregelafsluiters van KEMPER meten de kleinste temperatuurveranderingen, reageren zelfstandig door het drukverlies te compenseren en zorgen zo voor een dynamische hydraulische balans van het complete systeem.

meer over regelafsluiters

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.