Bedrijfskoor

Gebr. Kemper heeft, als één van de weinige bedrijven, een eigen bedrijfskoor.

Het KEMPER bedrijfskoor werd naar aanleiding van het 125-jarig jubileum in het jaar 1989 opgericht en heeft zich ontwikkeld tot een echt koor, dat optredens geeft. Het koor heeft zijn kunnen al bij vele competities kunnen tonen en is tot over de grenzen van de regio Olpe/Zuid-Sauerland bekend. De 20 zangers zijn medewerkers en gepensioneerde oud-medewerkers van ons bedrijf en repeteren in hun vrije tijd religieuze en wereldlijke koormuziek.

De muzikale leiding van het koor is in handen van koordirecteur FMB Hubertus Schönauer, de voorzitter is Klaus Peter Bröcher.

Als u meer informatie wilt over het KEMPER bedrijfskoor, kunt u dit op de eigen website van het koor vinden:www.werkschor.de

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.