Gedragscode

Gedragscode van de onderneming Kemper

Het management van Gebr. Kemper GmbH + Co. KG zet met de invoering van de volgende,  uit de vroegere bedrijfsrichtlijnen consequent verder ontwikkelde gedragscode de volgende stap voor het waarborgen van de locale en wereldwijde verantwoordelijkheid.

De hierin geregelde commitment verwachten wij in grote lijnen ook van onze bedrijfspartners als een minimumeis.

Download gedragscode (PDF)

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.